Fixardag Kopphagen 6/5 kl. 10-14

Dags att vårstäda Kopphagen! Kom och gå när du vill, ingen anmälan.

Länna byalag bjuder på grillat och fika till alla närvarande.

Aktiviteter för barn kommer att anordnas.

För alla som vill hjälpa oss att hålla Kopphagen i gott skick finns gott om arbetsuppgifter bl.a. lövräfsning, städa kiosken, plocka ned nät dansbana, sopa kiosktak, rensa ogräs i boulebanor, klippa sly, skrapa och måla redskapsbod m.m.

Är det någon som vill hjälpa till genom att köra ett släp med skräp till ÅVC så kontakta oss.

Planerade aktiviteter våren 2023

Här är byalagets planer för våren 2023 (utöver redan genomförda årsmötet och påskbrasan). Mer info om respektive arrangemang kommer varefter de närmar sig.

Lördag 6/5 kl. 10-14 Fixardag Kopphagen. Med aktiviteter för barnen. Vi bjuder på grillat och fika till alla närvarande.

Söndag 14/5 kl. 13.00 Guidad rundvandring med fokus på Länna bruk, station och äldre bebyggelse. Samling vid Länna bruk. En dryg timmes vandring. Med Almunge hembygdsgille.

20/5 Fixardag Länna station. Skrapning, tvätt och målning. Med Stockholm-Roslagen Järnvägar museiförening.

4/6 Promenadloppis Länna.

23/6 Midsommarfirande i Kopphagen.

Årsmöte 2023 genomfört

Den 21/3 genomfördes årsmötet 2023 i Länna skola i ett fullsatt klassrum.

Se en i efterhand redigerad PowerPoint med kommentarer i rött: Årsmötespresentation 2023

Tack alla närvarande och tack till 2022-års styrelse. Med en ny fullsatt styrelse ser vi fram emot 2023.

Ett mötesprotokoll kommer att läggas upp på hemsidan så snart som det är justerat.

Information från byalaget mars 2023

2022 var året då Länna byalag åter igen kunde arrangera midsommarfirande och julmarknad i Kopphagen. Positivt var också att vi tecknade avtal med kommunen
och Länna Macken om samarbete. På minuskontot så konstaterar vi att antalet medlemmar minskar och att deltagandet på fixardag och med våra arrangemang har varit ohållbart lågt.

Som medlem bidrar du med stöd till Kopphagen och annan by-gemensam verksamhet och stärker oss i våra ständigt pågående samtal med bl.a. kommunen om en bättre lekplats i Länna, cykelväg längs väg 282 m.m. Helt nödvändigt för föreningens överlevnad är att vi blir fler som arbetar med våra arrangemang. Blir vi inte fler än 2022 som hjälps åt så kommer årets planerade midsommarfirande och julmarknad att ställas in.


Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem eller 150 kr för familj. Betala till bankgiro 5408–1120 eller Swish 123 278 71 90.

KOM IHÅG! För dig som anmäler flera medlemmar, skicka namn och födelseår på alla familjemedlemmar till info@lannabyalag.se.


Årsmöte tisdag den 21:a mars kl. 19 i Länna skola
Varmt välkomna på årsmöte. Vi bjuder på fika och informerar om året som gått och planer framöver samt aktuell information från kommunen, Holmen skog m.fl. om diverse som berör Länna.


Stadgarna säger att styrelsen ska bestå av 1 ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. För att klara det 2023 krävs inval av flera nya ledamöter, varav en ny kassör. Om vi inte får ihop en styrelse kan inga beslut fattas i föreningen, varför det i sådana fall bör resoneras om ifall det är läge att upplösa föreningen. Det är alltså helt nödvändigt att några av er som läser
detta kan och vill ställa upp för nyval på årsmötet.

Styrelsen agerar valberedning så skriv till info@lannabyalag.se , eller ring ordförande Johan på 0730228025, om du är intresserad eller vill veta mer.

Hoppas att vi ses 21/3!
/ Länna byalags styrelse

Årsmöte 2023!

Välkomna på årsmöte för Länna byalag!

Tisdagen den 21:a mars kl. 19.00 – cirka 20.00-20.30
Plats: Länna skola

Årsmöte enligt stadgarna. Gratis fika till alla deltagare. Ingen anmälan. Om ni inte är medlemmar men nyfikna på byalaget, ta chansen och kom på mötet. Inget krav på engagemang.

Några punkter på agendan:

Val av ny styrelse.

Vi har vakanser (kassör, ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter) som måste fyllas för att kunna fortsätta som förening enligt stadgarna.

Verksamhetsplan 2023 – vad planerar vi att göra (om folk ställer upp och hjälper till)

Rundvandring i Länna (maj)

Fixardagar i Kopphagen vår och höst (?)

Skrapning och målning av Länna station (?)

Loppis i Länna (?)

Midsommarfirande – Arbetsgrupp krävs om det ska bli av.

Julmarknad – Bara om fler frivilliga ställer upp.

Information om avtal med Uppsala kommun och Länna Macken (Servicepunkt)

Information om utbyggnadsplaner i Länna, info från kommunen om lekplats, återkoppling från FTI om återvinningsstation och Holmen om Kunskapsskog m.m.

Har du en motion eller fråga så maila till info@lannabyalag.se.

Välkomna!
/

Styrelsen genom ordförande Johan Carlsson

www.lannabyalag.se