Ältsjön och Ältsjöstigen

Norr om Löt ligger en liten sjö som heter Ältsjön. Den har tidvis varit igenväxt, men har restaurerats i samarbete mellan Holmen och Upplandsstiftelsen och fick då tillbaka en del av sin forna vattenspegel. Runt sjön går en fin vandringsled, Ältsjöstigen, markerad med röda markeringar, som sköts av Länna byalag m.fl.

På en liten bergsknalle på sjöns norra sida är en eldplats iordningställd. Allt är med andra ord som gjort för en helgpromenad eller utflykt med barnen. Stigen är ca 2,5 km lång.

Du kan nå Ältsjöstigen från två håll: antingen från Löt genom att följa skylten ”Ältsjön 200 m” som står vid väg 282 och det blå huset med hög grund, eller från infarten av Länna genom att gå in på Ältvägen och följa den tills den övergår till en skogsbilväg. Vid vägs ände ansluter man till Ältsjöstigen. Värt att vetas är att det här tills för bara några år sedan låg en deponi med en massa gammalt skräp som tack vare Länna byalag nu är sanerad.

Vill du läsa Upplandsstiftelsens information om stigen, klicka här (hemsida) samt här (pdf).