Upplandsleden

Upplandsleden passerar Länna. Etapp 3, går från Kopphagen, 6,5 km till naturreservatet och tillika friluftsområdet Fjällnora med bad, café, beachvolleyplan, utegym, höghöjdsbana, bastu, vandringsleder och bondgårdsdjur. Stigen följer först Lötsjöns strand och passerar Borgardalsbadet, där man också kan välja att gå en fin extra rundslinga, Borgardalsslingan. Etapp 3 är delvis stenig, så den avnjuts bäst i maklig takt.

Strax efter Borgardalsbadet passerar etapp 3 en fornborg vid Lötsjön med fin utsikt. Borgen är från folkvandringstiden, för 1500-1700 år sedan (400-500-tal efter Kristus). Då fanns här stenmurar och kanske trätak. Borgen var en tillflyktsort vid faror. Eftersom borgen ligger högt hade man skydd mot anfall både från sjön och från skogen. Borgen rapporterades in till myndigheterna 1938 av en privatperson som föreslog namnet Lännaborg.

Etapp 4, mot Almunge är cirka 10 km. Den går genom öppen skog (delvis påverkad av nyare avverkning pga. barkborre) i flack terräng och passerar Hagby gård med sin gårdsbutik när man närmar sig Almunge.

Tack till Upplandsstiftelsen och Lennart Swanström, Länsstyrelsen för bidrag till texten.