Orientering, fiske och tennis

LÄNNA IF

Länna IF grundades 1926. Föreningen har under åren haft många olika verksamheter men är idag en renodlad orienteringsklubb. Den röda klubbstugan ligger vid Länna skola och träningarna sker både i Länna, Almunge och skogarna härikring. Läs mer på http://www.lannaif.se.

Föreningen arrangerade sedan 1985 den årliga löptävlingen Lötsjön runt men covid-19 har ev. avslutat denna epok.

Förr hade Länna IF fotbollslag som spelade på Eksunda. En betongplatta i skogen vittnar om att det fanns omklädningsrum, som revs av Holmen för inte så många år sedan pga. förfall. Planen var tidig med att få elbelysning. Det var en herr Linde som tog över macken och driftig som han var så han såg till att det blev belysning på Eksunda. Studenternas i Uppsala var först med elljus, sedan Länna och det hela invigdes med en fotbollsmatch mot Djurgården.

LÄNNAHOLMS FISKEVÅRDSFÖRENING

Föreningen bildades i mars 1944. För att bli medlem skall du bo inom postorterna Länna eller Almunge. Fiskekort krävs för fiske i Lötsjön och Långsjön. För mer information om medlemskap, regler osv. se www.lannafiske.nu.

ALMUNGE LÄNNA TENNISKLUBB

De två tennisbanorna, som anlades 1974, ligger söder om väg 282 vid avfartsvägen mot Marma gård. En av banorna är nyligen renoverad. Både medlemmar och icke-medlemmar kan boka banorna. På närliggande Länna Macken kan man hyra rack och låna bollar.

Bokning sker via Matchi, där man också kan bli medlem. Medlemsavgiften är:

Senior: 600 kr
Junior (16 år eller yngre): 300 kr