Nostalgi

Platsen där Länna ligger har varit befolkad ända sedan stenåldern, men den bruksbebyggelse som i dag kännetecknar byn härstammar från åren kring 1758 då greve Erik Brahe byggde upp Länna järnbruk. Under närmare 120 år kretsade livet i Länna kring främst kring bruket. I november 1876 invigdes den smalspåriga järnvägslinjen mellan Länna Station och Uppsala både för att frakta järn och passagerare. Ångloket döptes till Lennakatten och med tiden förlängdes spåret österut ända till Norrtälje. Idag är det en museijärnväg öppen för passagerartrafik under sommarmånaderna med sträckningen Uppsala-Länna-Faringe.

1905 lades Länna järnbruk ner och istället startades en träindustri på bruksområdet. Idag är även träindustrin nedlagd och bruket inrymmer främst en restaurang.

Kan du mer om Lännas historia? Vi vill gärna utveckla denna sida, så om du vill vara med och bidra, hör av dig till info@lannabyalag.se.

Om du är intresserad av gamla bilder från Länna kan du dels titta i vårt bildarkiv, dels besöka dessa sidor:

Upplandsmuseets digitala arkiv

http://www.upplandia.se/Almunge_Lanna.htm

Foton från Länna med omnejd genom tiderna