Stadsdels- och bygderåd

Uppsala kommun har lanserat stadsdels- och bygderåd under 2024 efter en remissrunda under hösten 2023. Hemsidan är uppe och det går att ansöka om att utses till ett lokalt utvecklingsråd fram t.o.m. 31a mars 2024.

Länna byalag uppfyller kriterierna. På hemsidan finns information vad syftet med råden är m.m. Styrelsen ska besluta om byalaget ska ansöka om att representera vårt geografiska område.

Länk till hemsidan: Stadsdels- och bygderåd stärker lokal utveckling – Uppsala kommun