Kopphagens historia

Festplatsen

I början av förra seklet bestod området av skog. 1927 anlades en dansbana. Dansbanan låg från början uppe på höjden där kiosken är i dag och det fanns även skjutbana och pilkastning. Ägare var sjukkassan Framtidsförbundets lokalavdelning vid Länna bruk. Kostnaden för att nyttja dansbanan var nio kronor per tillfälle.

Skjutbanan anlades under efterkrigstiden av Länna bruks skytteförening. Troligen 5 banor där 6,5 mm ammunition (Mausergevär) användes. Den var i bruk till cirka 1960-1961. Kvarnmyra som ersatte invigdes 1962. 100, 200 och 300 m bana fanns. 300 meters banan låg med skjutvallen vid nuvarande dansbanan och rakt söderut, alltså rakt igenom Holmens naturvårdshuggning som genomfördes 2021. I skogen finns fortfarande en brädhög efter en bod som man hade vid markörgraven. Även den finns kvar, markerat som sänka på orienteringskartor över området.

Foto: Michael J Foto.

Festplatsen drevs länge av Länna IF, men marken har hela tiden ägts av skogsbolaget (dvs. numera Holmen, eller Modo som det hette mellan 1988 och 2000). 1941 installerades elljus. Kopphagen var en populär dansplats långt in på 1960-talet. Det kunde vara dans både fredag, lördag och söndag. Sedan dalade intresset och bara lördagsdansen bestod. Samtidigt ökade kostnaderna för att arrangera i och med att ordningsvakter behövde köpas in, tidigare hade ofta ideella krafter skött den rollen. I mitten av 1970-talet rustades Kopphagen och samarbete inleddes med servering i samband med Museijärnvägens tågtrafik.

Fram till mitten av 1980-talet var det offentlig dans i Kopphagen och lokalprofilen Lars Erik Larsson arrangerade flera spelmansstämmor här. 1991 arrangerades Lännafestivalen med band från diverse musikgenrer, samt fiskdamm och ponnyridning. Även då med Lars Erik Larsson som konferencier.

Midsommarafton har gamla traditioner. Numera är det familjefest med klädning av stången på förmiddagen och dans kring midsommarstången på eftermiddagen. Men förr var det också dans på dansbanan till orkester på kvällen och festen kunde fortgå till sent inpå natten för de vuxna. T.ex. 1969 så spelade Roffe Willéns orkester enligt reportage i UNT.

1995 satsade Länna IF på upprustning av Kopphagen, enligt ett reportage i UNT var det med både med ideella krafter och ALU-projekt. När det gick tyngre med inkomster från Kopphagen beslutade sig Länna IF ändå för att fokusera på kärnverksamheten, orientering, och 2007 fick Länna Byalag frågan om man kunde ta över ansvaret för Kopphagen. Vilket byalaget har gjort sedan 2008. Den första sommaren anordnades sommarcafé vid några tillfällen.

2013 fick byalaget cirka 250 000 kr i EU-bidrag (Leader Uplandsbygd) för en stor renovering av dansbanan. Hela ombyggnationen genomfördes framgångsrikt tack vare fantastiska ideella krafter i byn. Invigning skedde på hösten 2014. Så idag har dansbanan tak, belysning, en stor scen och ett nylagt golv. Golvet bekostades genom en insamling av Länna byalag. Alla bidragsgivare fick en symbolisk golvplanka med sitt ingraverade namn på dansbanans vägg, till vänster om scenen. 2021-2022 gjorde en ny insamling, denna gång för investeringar i säkrare el och bättre belysning. Knappt 25 tkr samlades in, och alla bidragsgivare står listade på en tavla på väggen på andra sidan av scenen.

Foto: Michael J Foto.

Målning av Reijo Luotomäki, 2014.

Närmiljön

Vägen in i området anlades för att tippa timmer i sjön för sortering till sågen. Tippbryggan finns kvar. Efter sortering flottades timret till sågen via ån.

Myran, den gamla sjöviken söder om Kopphagen, är en gammal slåtteräng. Man gjorde en invallning och sänkte vattennivån genom att pumpa ur vattnet. Starrgräs och annat foder som gick att skörda på Myran togs tillvara som foder. Att det är så stort lövinslag i området beror delvis på att Holmen gjorde en rikare skogsavverkning på 1990-talet och högg bort mycket barrskog. Delar av området har även varit fårbetade.

Tack till Gunnar Kvarnerud Holmen, Sören Eriksson och Sune Nyström Länna IF och Börje Kjellberg Almunge-Länna Skytteförening.