Det här är Länna

Länna är en tätort i Uppsala kommun med cirka 700 invånare, belägen 2 mil öster om Uppsala längs väg 282. Inte att förväxla med Länna kyrkby i Norrtälje, Länna söder om Stockholm, Länna bruk i Södermanland eller Lanna i Närke…

Samhället ligger naturskönt mellan den djupa sprickdalssjön Lötsjön och Långsjön, omgiven av skogar med frekventa inslag av gamla ekar samt flera mindre sjöar. Så pass fint att det vid förra sekelskiftet uppfördes semestervillor med utsikt över sjön för bl.a. polismästaren.

De naturligt förekommande lövskogarna och gamla odlingslandskapen har delvis ersatts med produktionsskog men på senare år har flera naturreservat skapats, Tjäderleksmossen och Älvgärde.

Holmen skog skapade 2023 en s.k. Kunskapsskog som inbegriper bl.a. Ältsjön och skogspartier vid Kopphagen med fokus på lövträd och hagmarker.

Foto: Michael J Foto.

I Lötsjön finns Borgardalsbadet, en av Uppsalas populäraste badplatser. Hit kan man ta sig gåendes, via vackra men steniga stigen Upplandsleden eller 2,7 km bilväg via väg 1074 (Kinnstavägen) från Länna.

I Länna finns förskola och lågstadieskola samt en mack med livsmedelsförsäljning m.m. I november 2022 blev macken en s.k. servicepunkt med utökad kommunal service och hjärtstartare.

Länna IF, som är aktiva inom orientering, lär vara den mest synliga föreningen. Almunge Jaktskytteklubb lär å sin sida vara den mest ljudliga med sin skyttebana i Kvarnmyra. Här finns även Länna skola Trivselförening, Almunge-Länna tennisklubb, Lännaholms fiskevårdsförening och så Länna byalag.

Här kan du läsa mer om Länna på Wikipedia.

År 2020 gav byalaget ut en skrift med tips på smultronställen, Upptäck Länna.

Tar man sig ut i naturen runt Länna så finns många fina skogsvägar med en blandning av produktionsskog, jordbruksmark, hagar, sjöar och gamla torp. Letar man efter mer obskyra sevärdheter så finns t.ex. jättegrytan i Kittelberget vid Hummelbol samt NCCs gamla bergtäkt X100 med sin röda vulkanit (porfyr), vacker en solig vinterdag.