Cykelväg längs väg 282

I september 2011 kunde man läsa i UNT att Almungeborna snart kunde få bilfri väg in till stan. Men i oktober 2012 kunde man istället läsa att Länna byalag var besvikna över att cykelvägen från Uppsala till Länna hade prioriterats bort. 2017 gjorde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie och rekommenderade en cykelväg och diverse andra säkerhetshöjande åtgärder längs väg 282. Ett dialogmöte genomfördes (se filer här). 2019 (?) var kommunstyrelsens ordförande i byn för att byalaget skulle kunna förklara situationen för honom. 2021 efterfrågades remissvar på Region Uppsalas reviderade länsplan där ingen cykelväg planerade på många år, vilket de fick. Vi försökte även få Marielunds vänner m.fl. att skicka in liknande synpunkter.

I januari 2023 svarade kommunen följande på en fråga om planerna på att bygga en cykelväg längs med väg 282. ”Uppsala kommun arbetar för att det ska anläggas en gång- och cykelväg mellan Gunsta och Länna. Utöver kontinuerlig dialog med Region Uppsala kring den regionala utvecklingen finns objektet gång- och cykelväg mellan Gunsta och Länna med i kommunens inspel till Region Uppsalas revidering av Genomförandeplan för Länsplanen. Likt annan infrastruktur så prioriteras den här satsningen mot länets andra infrastrukturobjekt, i den nya genomförandeplanen har vägplanen skjutits fram till 2027-2029 (tidigare 2026-2028).” Länsplanen innehåller dock inga byggplaner före 2033. Som det ser ut nu lär det alltså dröja innan en cykelväg byggs. Vi är fortfarande besvikna.

Enligt telefonsamtal med tjänstemän på Uppsala kommun i april 2023 så jobbar de parallellt med planerna på en gen pendlingsväg längs 282an med en turistcykelväg längs Lennakattens spår mellan Gunsta och Marielund. En sträckning som de ev. ska söka s.k. Leaderpengar för.