Om byalaget

Länna byalag bildades 2005 och har ca 200 medlemmar. Byalagets verksamhet har sedan starten utgått från medlemmarnas eget engagemang i olika frågor. I nuläget finns två aktiva arbetsgrupper och två vilande grupper med olika fokus  (Kopphagen – aktiv, Ältsjöstigsgruppen – aktiv, Plan och trafik – passiv och Förskola/skola – passiv). Grupperna väljer själva med vilka frågor de vill arbeta och under vilka former, men håller löpande kontakt med styrelsen genom en kontaktperson.

Kontaktpersonen är ofta en styrelsemedlem som också är aktiv i arbetsgruppen. Detta decentraliserade arbetsätt är tänkt att minska styrelsens roll och att möjliggöra för medlemmar att engagera sig i precis den omfattning de själva vill och i de frågor som berör. Är du intresserad av att vara med eller starta en egen arbetsgrupp? Kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@lannabyalag.se.