Vad gör byalaget?

Länna byalag är en ideell förening som bildades 2005. Antalet medlemmar är över 150 (lite oklart exakt hur många eftersom alla som betalar familjemedlemskap inte anger vilka som ingår i familjen). Byalagets verksamhet har sedan starten utgått från medlemmarnas eget engagemang i olika frågor.

Byalaget har bl.a. jobbat för bredbandsutbyggnad till samhället, skolans bevarande samt på senare år för att väg 282 ska kompletteras med en cykelväg från Gunsta. Vi följer också arbetet med en ny detaljplan längs Kalle Blanks väg norr om Lärkstan, belysning på GC-vägar, vattenkvaliteten i Lötsjön och planerna på att bygga en bättre lekplats i samhället och gör vad vi kan för att de beslut som tas ska bli så bra som möjligt för oss som bor här.

Kärnan i verksamheten är Kopphagen, som vi arrenderar av Holmen. Våra evenemang och uthyrning samt medlemsavgifter är våra största intäktskällor. Skötsel och driftskostnader för Kopphagen är samtidigt våra största utgifter.

Allt arbete inom föreningen är ideellt och alla som hjälper till med styrelsearbete samt med våra evenemang är de som möjliggör föreningens fortsatta överlevnad. Tack för ditt stöd, alla insatser är välkomna!