Stöd oss – Bli medlem!

Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma och ju roligare blir det!

Årsavgift
Enskild medlem: 100 kr
Familj: 150 kr

Betalar du för en familj? Skicka ett mail till info@lannabyalag.se och meddela namn och födelseår på varje medlem du betalat för. (Tyvärr kan vi inte se mer än ett namn via bank-inbetalningen.)

Sätt in beloppet på bankgiro 5408-1120 och ange ditt namn.

Alternativt swisha (och ange samma uppgifter)

Swishnummer: 1232787190