Belysning på GC-väg mellan Lärkstan och Bibacken

Gång- och cykelvägen mellan Bibacken och Lärkstan med ojämn asfalt kan upplevas som otrygg. Särskilt när det är mörkt. Byalaget har ställt frågan till kommunen om det finns möjlighet att installera belysning på denna vägsträcka. Efter viss förvirring om det var kommunen, Region Uppsala eller Trafikverket som ansvarade för vägsträckan så kom följande svar i början av 2023:

”Kommunen har inga uppgifter om tilltänkt installation av gatubelysning för den gång- och cykelväg som nämns.” samt ”Uppsala kommun har fått ett förslag via medborgarbudget om att man önskar det finansieras via medborgarbudget. Förslaget finns fortfarande svar inom medborgarbudget och när röstning påbörjas får vi se vad som händer. Trafikverket eller Region Uppsala har inga planer på att åtgärda belysningen längs sträckan. Det är Uppsala kommun tillsammans med Länna byalag som får driva frågan om att vi ska få till belysning.”

”Trafikverket har inga planer på att sätta upp någon gång- och cykelbelysning på sträckan. Om länsplaneupprättaren, det vill säga Region Uppsala, prioriterar belysning på sträckan kan Trafikverket beställa kompletterande lägre stolpar för sträckan. Trafikverket meddelar också att kommunen får bygga belysning på statliga gång- och cykelvägar om kommunen följer Trafikverkets krav och riktlinjer samt att det finns en överenskommelse mellan kommunen och Trafikverket. Det finns dock inga planer på det i dagsläget.”

På vilket sätt Uppsala kommun ”driver frågan” är högst oklart. Byalaget har påpekat behovet via kommunens funktion för felanmälan i september 2023 och lär fortsätta leta efter rätt person att påverka för att få gehör.