Styrelsen

Byalagets styrelse koordinerar arbetet och ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen har löpande kontakt med Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen och andra som påverkar Länna med omgivningar.

Kontakta oss via info@lannabyalag.se.

Är du nyfiken på styrelsearbetet? Varmt välkommen att vara med på ett styrelsemöte!

2022 års styrelse:

IMG_0790 IMG_0787
Ordförande
Johan Carlsson
Kassör
Susanne Aringskog
Ledamot
Anna Maria Wremp
Ledamot
Magnus Thibblin
 
Ledamot
Thomas Martin

Suppleant Fredrik Norberg

Revisorer: Björn Moberg och Lars Waldestrand
Revisorssuppleant: Per Lundberg

Valberedning: Styrelsen agerar valberedning