Styrelsen

Byalagets styrelse koordinerar arbetet och ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen har löpande kontakt med Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen och andra som påverkar Länna med omgivningar.

Den som är intresserad av att driva en viss fråga är varmt välkommen att kontakta styrelsen via mail (info@lannabyalag.se)!

Är du nyfiken på styrelsearbetet i största allmänhet? Varmt välkommen att vara med på ett styrelsemöte!

2022 års styrelse:

IMG_0790 IMG_0787
Ordförande
Johan Carlsson
Kassör
Susanne Aringskog
Ledamot
Anna Maria Wremp
Ledamot
Magnus Thibblin
 
Ledamot
Thomas Martin
Suppleant
Fredrik Norberg

Revisorer:  Björn Moberg och Lars Waldestrand,
Revisorssuppleant: Per Lundberg

Valberedning:  Styrelsen agerar valberedning