Styrelsen

Byalagets styrelse koordinerar arbetet och ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen har löpande kontakt med Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen och andra som påverkar Länna med omgivningar.

Kontakta oss via info@lannabyalag.se eller ring ordförande Johan på 0730 22 80 25.

Är du nyfiken på styrelsearbetet? Varmt välkommen att vara med på ett styrelsemöte!

2023 års styrelse:

Ordförande
Johan Carlsson (t.v. i bild)
Kassör
Sara-Carin Öhman
Ledamot
Anna Maria Wremp
Ledamot
Sara Lundgren
 
Ledamot
Karin Grängsjö

Suppleant Stefan Tallroth

Suppleant Tom Martin

Revisorer 2024: Malin Elinder och Lars Waldestrand
Revisorssuppleant: Per Lundberg

Valberedning: Styrelsen agerar valberedning