Återvinningsstation

I december 2021 vallades FTI runt i Länna av byalaget och visades potentiella platser (som föreslagits av medlemmar i vår Facebook-grupp) för att upprätta en återvinningsstation. Markägaren Holmen skulle sedan tillfrågas om de accepterade att en station anlades på deras mark.

Det är inte längre aktuellt för FTI att etablera en ny ÅVS i Länna då FTI lämnade över ansvaret för insamling av förpackningar till Uppsala kommun (genom Uppsala Vatten) vid årsskiftet 2023/2024 enligt ett regeringsbeslut. Senast 2027 kommer förpackningar att samlas in fastighetsnära (dvs. vid bostaden) och inte via återvinningsstationer.

Uppsala kommer att vara snabbare med sin implementering så sannolikt kommer inte Uppsala vatten att anlägga någon återvinningsstation i mellantiden.

Byalaget arbetar inte mer med frågan utan inväntar kommande års införande av nya soptunnor med ro.