Medborgarbudget

2022 kom Uppsala kommuns s.k. Medborgarbudget till område 5 där Danmark, Funbo, Almunge och Knutby ingår. Således även Länna även om vi inte nämndes i kommunens information. Det här är en satsning där mest populära projekt i en tävling tilldelas pengar för att kunna genomföras. Målet är att involvera medborgare i beslutsprocessen och öka engagemanget för lokala frågor. I praktiken betyder det att budgeten på 60 kr per invånare i området, vilket för våra 8 825 invånare ger 529 500 kronor, går till ett projekt som ska ge lite guldkant på tillvaron. Tidigare vinnare i andra områden har ofta varit utegym och liknande investeringar som gynnar rörelse och samvaro.

En arbetsgrupp med medborgare har röstats fram. Från Länna deltar Per Lundberg. Denna ska hjälpa till att sprida informationen lokalt och behandla inskickade bidrag (läs: rensa ut orealistiska förslag). I oktober 2022 stängdes tiden för när bidrag kunde skickas in (av vem som helst som bodde i området). Nästa steg i processen är en omröstning om ett antal framvaskade förslag där det gäller att mobilisera flest röster för att förslaget ska vinna och genomföras. Denna omröstning skulle ha skett före jul 2022, flyttades sedan till efter jul, sedan till april/maj, sedan augusti 2023, sedan december 2023, och nu (april 2024) är senaste budet att omröstning ska ske under våren 2024.

Kommunen har haft svårt att verifiera några av idéerna/förslagen som inkommit. Några förslag ligger på mark som kommunen inte äger och de har då behövt säkra att åtgärderna kan genomföras innan omröstning. Vi hoppas att några bra förslag från Länna kommer med i den slutliga omröstningen och att vi då kan hjälpa till att sprida informationen så att detta förslag vinner.

Mer info (sällan uppdaterad) finns på Uppsala kommuns hemsida.