Algblomning i Lötsjön

2022 föreslogs det på årsmötet att byalaget skulle arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i Lötsjön efter flera år med återkommande algblomning och tidvisa badförbud. Kontakter med Holmen, fiskeföreningen, Uppsala kommun och SLU har tagits och problemet verkar kunna angripas på flera fronter. Större insatser kostar såklart pengar så för att få t.ex. Uppsala kommun att bekosta dem så har det föreslagits att börja med en mätserie av vattenkvaliteten under sommaren 2023, som skulle kunna ligga till grund för att söka s.k. LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt).

LOVA-bidrag från länsstyrelser syftar till att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Men bara den första mätserien som ska ligga till grund för LOVA-ansökan kostar mer än vad byalaget kan bekosta, 350 tkr, varav man kan få bidrag för 80 %, så vi hoppas att kommunen eller någon annan aktör, kan betala hela eller delar av resterande 70 tkr.

Efter årsmötet 2023 fortsätter samtalen för att hitta en bra lösning, i första hand för att få ihop intressenter för att få ihop tillräckligt med pengar för en första ansökan. En LOVA-ansökan är inskickad av Uppsala kommun för att söka medel för en tvåårig övervakning av internbelastning av både Ramsen och Lötsjön.