Nybyggnadsplaner i Länna vid Ältvägen

Fastighetsägaren (Holmen) har ansökt om en ny detaljplan för att möjliggöra utveckling av småhus i utkanten av Länna. Bebyggelsen ska anpassas efter terrängförhållandena och skapa tydliga kvarter, samt ge möjlighet till mötesplatser för framtida boende.

Diarienummer: PBN 2023-002819

Källa: https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2023/del-av-lannalot/