Författare: Admin

 • Samrådssvar om Holmens planerade bergtäkt inlämnat

  Idag, 29/3, har Länna byalags samrådssvar om Holmens planerade bergtäkt mailats till EMKAB och Holmen. Tack till alla som har bidragit och engagerat sig. Och tack till alla, totalt över 550 personer, som har skrivit på namninsamlingen. Samrådssvaret finns här. Nu inväntar vi att Holmen, troligen, lämnar in en ansökan och hoppas att fler än…

 • Påskbrasa i Kopphagen på långfredagen

  Glad påsk och tack till alla som deltog!

 • Samråd om planerad bergtäkt – vad kan DU göra och vad har byalaget gjort

  8/3 fick byalaget samrådshandlingar om en planerad bergtäkt nära Länna. Samrådstidens sista svarsdag är 29/3. 17/3 har vi styrelsemöte där vi bl.a. ska diskutera svar som byalaget ska ge till företaget med våra åsikter. Vad du som privatperson kan göra: 2. Bli medlem i Länna byalag. Ju fler vi är desto tydligare för Holmen att…

 • Informationsbrev från Uppsala kommun om föroreningar Länna bruk

  Kommunens ansvariga miljöstrateg för saneringarna av Länna bruk har bett oss hjälpa till att sprida ett informationsbrev angående föroreningarna kring Länna bruk. Här är det: Informationsbrev 2024-02-16

 • Planerad bergtäkt norr om Ältsjön

  Samrådshandlingar har idag nått byalaget. Holmen planerar en bergtäkt norr om Ältsjön, bara några hundra meter från Bibacken, Lännalöt och Myskdalen. Det här kan bli en katastrof för samhället. Mycket information i samrådshandlingen är direkt felaktig och det saknas både bullerutredning och naturvärdesinventering, som därför inte kommer att genomföras förrän i nästa steg, när företaget…

 • Nybyggnadsplaner i Länna vid Ältvägen

  Fastighetsägaren (Holmen) har ansökt om en ny detaljplan för att möjliggöra utveckling av småhus i utkanten av Länna. Bebyggelsen ska anpassas efter terrängförhållandena och skapa tydliga kvarter, samt ge möjlighet till mötesplatser för framtida boende. Diarienummer: PBN 2023-002819 Källa: https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2023/del-av-lannalot/

 • Fel i Lokalsvepet om datum för årsmöte

  I februari månads Lokalsvepet hade Länna byalag en annons om kommande årsmöte. Tyvärr angavs fel datum. Rätt info har tidigare gått ut på Facebook och i infobrev i brevlådan till boende i och kring Länna. Årsmötet 2024 är tisdag 5/3 kl. 18 och inget annat. Vi beklagar ev. förvirring.

 • Engagera dig i byalaget!

  Ställ upp i en arbetsgrupp! Vi söker frivilliga till två nya arbetsgrupper för att sprida ut det arbete som krävs på fler personer och göra det lättare för frivilliga att engagera sig, samtidigt som en mindre andel av styrelsens tid ska gå åt till att ragga folk. Inga förkunskaper krävs och man kan vara med…

 • Föroreningar från Länna bruk

  Med anledning av kommunens informationsmöte med berörda fastighetsägare i januari 2024 om föroreningar orsakade av Länna bruks historiska verksamhet så har vi lagt upp stora delar av den rapport som publicerades i oktober 2023 på Aktuella frågor. Mer info om Länna bruk och föroreningarna finns också (långt ned) på sidan Länna bruks historia. Kommunen har…

 • Årsmöte 2024 tisdag 5/3

  Tisdag 5/3 kl. 18.00 i Länna skola. Gratis fika till alla deltagare. Ingen föranmälan. Om ni inte redan är medlemmar, kan ni bli det på plats. Motioner, frågor och förslag mailas till info@lannabyalag.se Från agendan: Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2023 Val av ny styrelse Verksamhetsplan och budget för 2024 Om byalaget ska ansökan om…