Promenadloppis i Länna lördag 1/6 kl. 11-15

Länna byalag och Länna-Macken upprepar fjolårets succé och arrangerar promenadloppis i Länna även i år.

Evenemanget i korthet

Sälj på din egen tomt.

Registrera dig som säljare till info@lannabyalag.se i förväg. Ingen avgift.

Vi skapar en karta med alla säljares adresser, som köpare kan använda för att hitta säljare.

För säljare som bor i Lännas utkanter eller utanför samhället finns möjlighet att ställa upp sitt loppisbord vid Länna-Macken istället. Bord kan lånas.

Vad är en promenadloppis?

Som säljare står du på egen tomt, gata, garage, eller på Länna-Mackens mark, och ansvarar själv för din försäljning. Byalaget marknadsför evenemanget. För köpare innebär det en möjlighet att fynda vid flera loppisar på kort tid och samtidigt få motion och träffa Lännabor.

Promenadloppisen ställs in om antalet deltagare är för få eller vid prognosticerat ruskväder.

Information till säljare

Säljare ansvarar själva för prissättning, presentation och skicket på varorna. Man får sälja alla typer av varor och hur mycket, eller litet, man vill. Du väljer själv om du vill stå vid ditt bord under dagen eller låta köpare botanisera fritt.

Registrera din adress genom ett mail till info@lannabyalag.se så kan köpare se att det finns saker att köpa på din adress (ange adress och, om du vill, vad du planerar att sälja (t.ex. ”Bibacken 87, barnkläder”)). Att registrera sig som säljare är gratis, adressen kommer då att finnas med på en karta som köpare kan använda för att hitta säljare. Kartan publiceras på www.lannabyalag.se och kommer även att spridas i vår Facebookgrupp (Det händer i Kopphagen; Byalaget, Länna mm)

För de som vill finns möjlighet att ställa upp sitt bord vid Länna-Macken, i stället för på den egna tomten. Främst tänkt för säljare som bor i Lännas utkanter eller utanför samhället, men fritt fram så länge som det finns plats. Bord kan lånas.

Tips 1! Gör en skylt med Swish-nummer för betalning.

Tips 2! Gör en skylt vid infarten med texten ”Loppis” som syns på avstånd.