Planerad bergtäkt norr om Ältsjön

Samrådshandlingar har idag nått byalaget. Holmen planerar en bergtäkt norr om Ältsjön, bara några hundra meter från Bibacken, Lännalöt och Myskdalen. Det här kan bli en katastrof för samhället.

Mycket information i samrådshandlingen är direkt felaktig och det saknas både bullerutredning och naturvärdesinventering, som därför inte kommer att genomföras förrän i nästa steg, när företaget lämnar in en ansökan om tillstånd.

Byalaget har styrelsemöte inom kort och kommer självklart svara på detta. Finns det människor med kompetens på området som kan hjälpa oss att formulera en text så hör av er till info@lannabyalag.se eller 0730228025 (ordförande Johan).

Läs Samrådshandlingen här.

Om ni har ytterligare frågor gällande den planerade verksamheten, kontakta Jonas Ulander på telefonnummer 08-666 21 00 eller via e-post jonas.ulander@holmen.com.

Lämna synpunkter senast 29 mars 2024 till EMKAB, Västra Hoting 195, 833 51 Hoting, alternativt via e-post lars.eriksson@emkab.se, som arbetar på uppdrag av Holmen Bergprodukter AB.