Informationsbrev från Uppsala kommun om föroreningar Länna bruk

Kommunens ansvariga miljöstrateg för saneringarna av Länna bruk har bett oss hjälpa till att sprida ett informationsbrev angående föroreningarna kring Länna bruk.

Här är det: Informationsbrev 2024-02-16