Föroreningar från Länna bruk

Med anledning av kommunens informationsmöte med berörda fastighetsägare i januari 2024 om föroreningar orsakade av Länna bruks historiska verksamhet så har vi lagt upp stora delar av den rapport som publicerades i oktober 2023 på Aktuella frågor.

Mer info om Länna bruk och föroreningarna finns också (långt ned) på sidan Länna bruks historia.

Kommunen har också mailat att ”Informationen kommer spridas bredare”, så ev. kommer mer info även från dem framöver till oss Lännabor och föräldrar med barn på Länna förskola och skola, som inte var inbjudna, men ändå kan anses berörda.