Årsmöte 2024 tisdag 5/3

Tisdag 5/3 kl. 18.00 i Länna skola.

Gratis fika till alla deltagare. Ingen föranmälan.

Om ni inte redan är medlemmar, kan ni bli det på plats.

Motioner, frågor och förslag mailas till info@lannabyalag.se

Från agendan:

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2023

Val av ny styrelse

Verksamhetsplan och budget för 2024

Om byalaget ska ansökan om att leda ett bygderåd i Uppsala kommun

Information om planerad detaljplan Kalle Blanks väg, ny lekplats i Länna och sanering av Lännaholms bruk.

Uppföljning från 2023 om vattenkvalitén i Lötsjön