Engagera dig i byalaget!

Ställ upp i en arbetsgrupp!

Vi söker frivilliga till två nya arbetsgrupper för att sprida ut det arbete som krävs på fler personer och göra det lättare för frivilliga att engagera sig, samtidigt som en mindre andel av styrelsens tid ska gå åt till att ragga folk. Inga förkunskaper krävs och man kan vara med hur mycket eller lite som man vill.

  1. Vill du arbeta praktiskt? Fixardagarna räcker inte till för att hålla Kopphagen i det skick vi önskar. Vi söker frivilliga som kan engagera sig i skötsel av Kopphagen och hjälpas åt att förbättra området. Det kan t.ex. handla om slyröjning, målning, bygga nya bord och bänkar m.m. En trädgård- och hantverksgrupp alltså.
  2. En evenemangsgrupp för midsommar och julmarknad med frivilliga som kan hjälpa till med bakning samt bemanning i kiosken.

Låter det intressant? Maila info@lannabyalag.se för att få mer info eller anmäla dig.

Var med i styrelsen!

Styrelsen söker 1-2 nya suppleanter för 2024. Vi har 5-6 styrelsemöten per år, 1-1,5 timmar vardera. Inga förkunskaper, bara en vilja att göra Länna bättre krävs.

Betala medlemsavgiften för 2024!

Det är frivilligt att vara medlem i byalaget men ju fler vi är desto lättare har vi att hävda oss i diskussioner med Uppsala kommun, Region Uppsala m.fl. som vi har dialoger med. Och ju flera aktiva vi är i föreningen, desto fler och bättre evenemang kan vi anordna. Så välkomna!

Enskild medlem: 100 kr

Familj: 150 kr

Sätt in beloppet på bankgiro 5408-1120 och ange ditt namn eller swisha:

Swishnummer: 1232787190