Samrådssvar om Holmens planerade bergtäkt inlämnat

Idag, 29/3, har Länna byalags samrådssvar om Holmens planerade bergtäkt mailats till EMKAB och Holmen.

Tack till alla som har bidragit och engagerat sig.

Och tack till alla, totalt över 550 personer, som har skrivit på namninsamlingen.

Samrådssvaret finns här.

Nu inväntar vi att Holmen, troligen, lämnar in en ansökan och hoppas att fler än byalaget, t.ex. Uppsala kommun, Länstyrelsen m.fl. är på vår sida och motarbetar planerna.