Category Archives: Fiber

Fiber klart för etapp 1 och 2

Nu äntligen kan alla som bor i områdena för etapp 1 och 2 börja använda sig av fibernätet! Det enda som återstår för boende i de två områden att teckna tjänsteavtal, som nu ska ha gått ut till samtliga berörda. Arbetet med de återstående etapperna, det vill säga etapp 3 och 4, fortskrider…  Continue reading »

Fibernätet

Sakta men säkert närmar sig nu en slutlig inkoppling och så kallad upptändning av fibernätet i centrala Länna. Samtidigt pågår också planeringen för de fortsatta grävningarna för Löt och Myskdalen. Continue reading »

Fiberuppdatering

Nu börjar vi närma oss slutförandet av etapp 1, som omfattat Lärkstan och Kålbo. Det arbetet har tyvärr tagit lite längre tid än beräknat beroende på en hel del stenhinder och avstängningsventiler för vatten som asfalterats över. Tyvärr har entreprenören Optomera också haft problem med skadegörelse på de slangrullar som ställts upp i Lärkstan. Mycket tråkigt att sådant skall behöva ske. Nu är i alla fall de hindren passerade och etapp 2 påbörjas omedelbart. Continue reading »

Fiber: Etapp 1

Nu är vi alltså äntligen i gång med grävningen för fiber. Arbetena påbörjas i Lärkstan och sträcker sig i första etappen fram till i höjd med Vårdcentralen/Kalle Blanks väg. Nästa etapp tar sedan vid i omedelbar anslutning genom Länna och bort mot Löt och Myskdalen.

Etapp 1 karta 1Etapp 1 karta 2

Continue reading »