Fiber klart för etapp 1 och 2

Nu äntligen kan alla som bor i områdena för etapp 1 och 2 börja använda sig av fibernätet! Det enda som återstår för boende i de två områden att teckna tjänsteavtal, som nu ska ha gått ut till samtliga berörda. Arbetet med de återstående etapperna, det vill säga etapp 3 och 4, fortskrider… 

Läs mer i det senaste nyhetsbrevet för fiberprojektet nedan. Där finns även en del viktig information som Ni inte vill missa, samt kontaktuppgifter ifall det uppstår några frågor.

Nyhetsbrev 21