Städdag i Kopphagen 14 maj

Vi träffas klockan tio lördagen den 14 maj och hjälps åt att kratta, röja och städa så att det blir fint inför sommarens evenemang!

Ta med barnen, lunchkorgen, krattorna så gör vi arbetet till en fest!

Väl mött – gamla och nya Lännabor!

/ Kopphagengruppen och byalagets styrelse