Fibernätet

Sakta men säkert närmar sig nu en slutlig inkoppling och så kallad upptändning av fibernätet i centrala Länna. Samtidigt pågår också planeringen för de fortsatta grävningarna för Löt och Myskdalen.

Läs mer om nuläget för de olika delarna av fiberprojektet i Nyhetsbrev 20.