Fiberuppdatering

Nu börjar vi närma oss slutförandet av etapp 1, som omfattat Lärkstan och Kålbo. Det arbetet har tyvärr tagit lite längre tid än beräknat beroende på en hel del stenhinder och avstängningsventiler för vatten som asfalterats över. Tyvärr har entreprenören Optomera också haft problem med skadegörelse på de slangrullar som ställts upp i Lärkstan. Mycket tråkigt att sådant skall behöva ske. Nu är i alla fall de hindren passerade och etapp 2 påbörjas omedelbart.

Den här etappen kommer omfatta Almungevägen, Kalle Blanks väg, Bruksgatan, Eksundavägen, Malm Jerkers väg, Bibacksvägen och Bibacken. När dessa båda etapper färdigställts görs vinteruppehåll och etapperna 3 och 4 i Löt och Myskdalen kommer genomföras under 2016.

I nyhetsbrev 18 följer information om vad som nu gäller för respektive etapp.