Nya hastighetsbegränsningar i Länna

Uppsala hastigheterkommun har under det senaste året arbetat med en översyn av hastigheterna på gatorna i kommunens alla tättbebyggda områden. Det har utmynnat i en genomförandeplan som i dagarna har offentliggjorts på:
http://bygg.uppsala.se/hallbarhet-miljo/hastigheter/

Där är det möjligt att ta del av de föreslagna hastigheterna samt att lämna synpunkter i ett formulär direkt på webben. I materialet finns även en tänkt tidplan. Vid skrivandet av de lokala trafikföreskrifterna går ärenden per automatik på remiss till väghållarna – vägföreningar eller Trafikverket.