Status kring cykelväg till Länna

cykelvägI juni 2015 var en representant för byalagets styrelse på ett möte med landsbygsstrateg Mimmi Skarelius-Lille och stadsträdgårdsmästate Ingemar Carlsson på Uppsala kommun för att diskutera cykelväg ut till Länna. Som en del i den nya majoritetens (MP-S-V) satsning på ”cykelfrämjande åtgärder” meddelade de att det i Gatu- och samhällsnämndens verksamhetsplan för 2015 finns ett uppdrag att se över möjligheterna att bygga en rekreationscykelväg till Fjällnora och att undersöka möjligheten att dra den vidare till Länna.

Kommunen hade ett möte med Trafikverket den 4 december och då påbörjades en liten sk. ”åtgärdsvalsstudie” som beräknas vara klar i mars. I och med att det ursprungliga uppdraget – som innebar mindre åtgärder fram till Fjällnora och ingen egentlig ny cykelväg –  har utvidgats har projektet blivit mer komplext. Våra kontakter på kommunen kan därför i nuläget inte ge besked om när konkreta beslut kommer att fattas, eller ännu mindre om och när cykelvägen blir av. Så snart vi vet mer kommer information att läggas ut här.