Årsmöte 2023!

Välkomna på årsmöte för Länna byalag!

Tisdagen den 21:a mars kl. 19.00 – cirka 20.00-20.30
Plats: Länna skola

Årsmöte enligt stadgarna. Gratis fika till alla deltagare. Ingen anmälan. Om ni inte är medlemmar men nyfikna på byalaget, ta chansen och kom på mötet. Inget krav på engagemang.

Några punkter på agendan:

Val av ny styrelse.

Vi har vakanser (kassör, ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter) som måste fyllas för att kunna fortsätta som förening enligt stadgarna.

Verksamhetsplan 2023 – vad planerar vi att göra (om folk ställer upp och hjälper till)

Rundvandring i Länna (maj)

Fixardagar i Kopphagen vår och höst (?)

Skrapning och målning av Länna station (?)

Loppis i Länna (?)

Midsommarfirande – Arbetsgrupp krävs om det ska bli av.

Julmarknad – Bara om fler frivilliga ställer upp.

Information om avtal med Uppsala kommun och Länna Macken (Servicepunkt)

Information om utbyggnadsplaner i Länna, info från kommunen om lekplats, återkoppling från FTI om återvinningsstation och Holmen om Kunskapsskog m.m.

Har du en motion eller fråga så maila till info@lannabyalag.se.

Välkomna!
/

Styrelsen genom ordförande Johan Carlsson

www.lannabyalag.se