Information från byalaget mars 2023

2022 var året då Länna byalag åter igen kunde arrangera midsommarfirande och julmarknad i Kopphagen. Positivt var också att vi tecknade avtal med kommunen
och Länna Macken om samarbete. På minuskontot så konstaterar vi att antalet medlemmar minskar och att deltagandet på fixardag och med våra arrangemang har varit ohållbart lågt.

Som medlem bidrar du med stöd till Kopphagen och annan by-gemensam verksamhet och stärker oss i våra ständigt pågående samtal med bl.a. kommunen om en bättre lekplats i Länna, cykelväg längs väg 282 m.m. Helt nödvändigt för föreningens överlevnad är att vi blir fler som arbetar med våra arrangemang. Blir vi inte fler än 2022 som hjälps åt så kommer årets planerade midsommarfirande och julmarknad att ställas in.


Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem eller 150 kr för familj. Betala till bankgiro 5408–1120 eller Swish 123 278 71 90.

KOM IHÅG! För dig som anmäler flera medlemmar, skicka namn och födelseår på alla familjemedlemmar till info@lannabyalag.se.


Årsmöte tisdag den 21:a mars kl. 19 i Länna skola
Varmt välkomna på årsmöte. Vi bjuder på fika och informerar om året som gått och planer framöver samt aktuell information från kommunen, Holmen skog m.fl. om diverse som berör Länna.


Stadgarna säger att styrelsen ska bestå av 1 ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. För att klara det 2023 krävs inval av flera nya ledamöter, varav en ny kassör. Om vi inte får ihop en styrelse kan inga beslut fattas i föreningen, varför det i sådana fall bör resoneras om ifall det är läge att upplösa föreningen. Det är alltså helt nödvändigt att några av er som läser
detta kan och vill ställa upp för nyval på årsmötet.

Styrelsen agerar valberedning så skriv till info@lannabyalag.se , eller ring ordförande Johan på 0730228025, om du är intresserad eller vill veta mer.

Hoppas att vi ses 21/3!
/ Länna byalags styrelse