Länna-Macken ny Servicepunkt

Idag, 19/11, undertecknade Uppsala kommun, Länna-Macken och Länna byalag ett trepartsavtal. Avtalet innebär främst att kommunen stöttar Länna-Macken så att den kan bli en plats för utökad kommunal service. Byalaget kan framöver också få stöttning vid genomförande av arrangemang som främjar sammanhållningen i Länna eller liknande. Vi hoppas att detta framöver också leder till att vi får kontaktvägar till kommunen och kontinuerlig information om deras planer i området och att vi lättare kan få svar på våra frågor. Läs mer på: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/kommunal-service-i-lanna–ny-servicepunkt-invigs-pa-lordag/