Vad byggs längs väg 282?

Många funderar över vad det är för arbete som pågår längs med väg 282. Vägrenen röjs och stenar sprängs bort. Är det en cykelväg på gång?

Nej, tyvärr inte. Vi har kontaktat kommunen som upplyste oss om att det var  sk ”sidoområdesåtgärder” som genomförs inom ramen för Trafikverkets projekt ”100 Uppåt”.

Detta innebär att farliga föremål såsom berg, stenar och träd tas bort, samt att räcke anläggs där borttagningen inte är möjligt. Projektet kommer att pågå under hela hösten. Se länken nedan för mer information.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/projekt-i-uppsala-lan/100-uppat/