Enkät om service i Länna

Kommunen vill inom ramen för sitt projekt ”Servicepunkter” veta vad vi Lännabor tycker att vi saknar för service. Om du vill vara med att påverka, fyll gärna i enkäten som du når om du klickar på länken nedan:

https://www.webropolsurveys.com/S/57ED1ABFDBF2A73B.par

Passa på att säga vad du tycker genom att svara på 11 snabba frågor!