Angående vårdcentralen i Almunge

Inför Länna byalags årsmöte hörde Lännabon Gunnela Gustafson av sig och frågade hur planerna på en ny vårdcentral i Almunge fortgår. Eftersom styrelsen inte själva drivit frågan fick Gunnela uppdrag att å Byalagets vägnar ta reda på senaste nytt. Här är hennes kortfattade rapport:

”Jag har varit i kontakt med Malena Ranch, vårdstyrelsens ordförande i Region Uppsala (f d Landstinget), angående vårdcentralen som ska byggas i Almunge. Bygglov är klart och de ska nu lägga ut bygget för upphandling. Det har man gjort en gång tidigare men fick bara ett anbud vilket ansågs vara för lite. Det omfattande byggandet i Uppsala kan inverka negativt på möjligheten att få många anbud så jag hoppas det räcker med ett nästa gång om det är ett rimligt anbud.

 På årsmötet framkom att det går ett rykte om att vårdcentralen ska byggas i Gunsta i stället. Efter ny kontakt med Malena kan jag säga att hon också hade hört det men det finns ingen sanning i det.”

Gunnela har lovat att fortsätta hålla kontakt med Malena Ranch och höra av sig med uppdateringar.