Vad heter samhället egentligen?

Länna byalag fick en fråga från Almunge pastorat när samhället haft stavningen Länna respektive Lenna (samt Lännaholm som man också stöter på då och då). Så vi bad Lantmäteriet reda ut saken.

Se mail från Lantmäteriet samt artikeln I Lennakattens fotspår:

Om namnet Länna Lantmäteriet 2022 – Länna Byalag (lannabyalag.se)

I Lennakattens fotspår 1984-03-13 – Länna Byalag (lannabyalag.se)