Upptäck Länna!

Ladda ner broschyren som PDF HÄR

Under Länna Byalags årsmöte i mars 2020 framförde nyinflyttade Lännabor önskemål om någon form av praktisk information om vad Länna har att erbjuda både i form av service och upplevelser. Informationsbroschyren ”Upptäck Länna” har sedan dess tagits fram av byalagets styrelse och tryckts med pengar från Uppsala Kommun och Tillväxtverket.

Broschyren kommer under oktober/november att delas ut till alla hushåll i Länna och tryckta exemplar kommer även att finnas på Länna Macken.

Hoppas att broschyren får även er som bott i Länna under en längre tid att upptäcka något nytt!