Yttrande Vedyxatippen

På initiativ av Lars Waldestrand har Länna Byalag tillsammans med Lärkstadens vägförening varit med på ett yttrande till kommunen gällande Dalby Maskin ABs utbyggnadsplaner av bl a Vedyxatippen. Yttrandet uttrycker oro för ytterligare försämrad trafiksäkerhet längs väg 282 i närheten av infarten till Vedyxatippen (80-sträckan) om tippens verksamhet utökas. Läs yttrandet här:

Julmarknad i Kopphagen 2a advent

Varmt välkomna till Lännas årliga julmarknad söndagen den 8e december kl. 15-17. I skenet av marshaller finner du hantverk, julmusik, glögg, fika och grillkorv. Länna skolas elever bjuder på luciatåg.

Ta en vän under armen och kom och lys upp decembermörket med din närvaro. Njut av tidig julstämning, träffa grannar och vänner, ta en fika och gör samtidigt en insats för Kopphagen.

Varmt välkomna!

Länna byalag

Sponsornamnen på plats!

Nu är namnen på alla de som varit med och sponsrat dansbanegolvet äntligen ingraverade på golvbräder som är uppsatta på scenväggen! Vi vill än en gång varmt tacka för alla sponsorers bidrag (och tålamod vad gäller graveringen) liksom alla ni som varit med och byggt och på andra sätt ställt upp och bidragit till att dansbanan blivit så fin!

Midsommar i Kopphagen 21/7

Fredagen den 21 juni firar vi midsommar i Kopphagen!

Program:

08.00 – Samling vid Kopphagens parkering för gemensam avfärd mot björkhuggning.

10.00 – Vi träffas och klär midsommarstången med björkris och blommor. Alla är varmt välkomna att hjälpa till. Ta gärna med blommor!!

15.00 – Lekar och dans kring den nyklädda stången. Försäljning av fika, chokladhjul, kaffelotteri och fiskdamm. Holmen bjuder alla barn på glass!

Alla intäkter går oavkortat till upprustning och underhåll av vår fina festplats.

Varmt välkomna!

// Länna Byalags styrelse och Kopphagengruppen

Ladda hem midsommarinbjudan och information om medlemskap i Länna byalag

Uppsalakommuns serviceprojekt

 Kommunen har initierat ett projekt för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter under en projekttid som löper 2017-2019. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. På varje ort som medverkar i projektet så finns det en lokal projektledare som ska fånga upp önskemål på platsen och kommunicera med kommunen. Nedan beskriver Lännas projektledare Kornelia Johansson projektet och hennes roll:

Projektet syftar till att skapa nya mötesplatser i bygderna. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. Du kan läsa mer om projektet här: https://www.uppsala.se/servicepunkter

I Länna så ligger fokus på att utveckla serviceutbudet i Lännamacken och att på sikt skapa en mötesplats i anslutning till butiken. Utöver det så tar jag som är lokal projektledare gärna in era synpunkter och önskemål kring service i Länna, antingen så är det idéer som ryms inom serviceprojektets ramar eller så kan vi hitta andra vägar för att gå vidare.

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har frågor eller idéer!

Kornelia Johansson (kornelia.ai.johansson@gmail.com)