Uppsalakommuns serviceprojekt

 Kommunen har initierat ett projekt för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter under en projekttid som löper 2017-2019. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. På varje ort som medverkar i projektet så finns det en lokal projektledare som ska fånga upp önskemål på platsen och kommunicera med kommunen. Nedan beskriver Lännas projektledare Kornelia Johansson projektet och hennes roll:

Projektet syftar till att skapa nya mötesplatser i bygderna. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. Du kan läsa mer om projektet här: https://www.uppsala.se/servicepunkter

I Länna så ligger fokus på att utveckla serviceutbudet i Lännamacken och att på sikt skapa en mötesplats i anslutning till butiken. Utöver det så tar jag som är lokal projektledare gärna in era synpunkter och önskemål kring service i Länna, antingen så är det idéer som ryms inom serviceprojektets ramar eller så kan vi hitta andra vägar för att gå vidare.

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har frågor eller idéer!

Kornelia Johansson (kornelia.ai.johansson@gmail.com)

Städdag i Kopphagen 11 maj!

Lördagen den 11 maj träffas vi kl. 10.00 i Kopphagen för att göra fint inför våren och sommarens aktiviteter!
Ju fler vi är, desto trevligare blir det och ju mer hinner vi fixa. Det räcker med ett par timmar om vi är många.

Kopphagengruppen och styrelsen

Barnens marknad 26/5

Söndagen den 26 maj kl. 11-14 är det dax för Länna skolas årliga marknad i natursköna Kopphagen.

Ta med familj, vänner, grannar, barn och barnbarn och gör besöket till en härlig söndagsutflykt! Det erbjuds loppis, lekar och nöjen för såväl gammal som ung.

  • Loppmarknad
  • Lotteri
  • Försäljning av Hamburgare och fikabröd
  • Ev. teater med Länna skolas elever
  • M.M…

Försäljningsintäkterna går oavkortat till Länna skolas
elever.

Varmt välkomna!


Länna byalags årsmöte 2019

Välkommen på årsmöte den 14 mars, kl.19.00 på Länna skola

Kom och träffa gamla och nya Lännabor och få reda på det senaste om nybyggnationer, aktiviteter i Kopphagen, arbetet med Länna och dess servicepunkt samt övrigt som hänt i närområdet. Är ni intresserade att engagera er, kontakta gärna oss, alla är välkomna!

Frågor eller funderingar? Skriv till info@lannabyalag.se eller ring ordf. Andreas Almstedt tel. 072-553 91 85