Länna byalags årsmöte 2016

Länna byalag hade årsmöte måndagen den 21 mars i kapellet i Löt . Ca 45 medlemmar närvarade, däribland representanter för två nyinflyttade familjer i Ulvs-Väsby, vilket var särskilt kul!

Orförande Andreas Almstedt ledde mötet. För dagordning och mötets upplägg, se årsmötespresentationen här. Utöver vanliga formalia var två gäster närvarande, Mimmi Skarelius Lille (landsbygdsstrateg vid Uppsala kommun) och Sven Uhlås (verksamhetsledare på Upplandsbygds- Lokalt Ledd Utveckling, fd. LEADER). Mimmi presenterade sig och sin roll och gav en kort statusuppdatering kring kommunens aktiviteter i Länna. Sven berättade om Lokalt Ledd Utveckling och vilka möjligheter som finns för att söka ekonomistk stöd inom ramen för den nya programperioden. Se deras presentationer här! (Båda ligger i samma fil).

Här kan du läsa det justerade ÅRSMÖTESPROTOKOLLET.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsberättelse och verksamhetsplan fastställdes av årsmötet. Läs verksamhetsberättelsen.

En ny styrelse tillsattes, se styrelsen 2016.

Per Lundberg, mångårig samordnare för Kopphagengruppen har lämnat sitt uppdrag och Länna Byalags styrelse tackade honom för fantastiska insatser för Länna genom åren.

Den nya styrelsen ser fram emot ett nytt aktivt år i Länna och välkomnar alla nya medlemmar!