Insamlingen till Elen är igång!

Missade du chansen ATT FÅ DITT NAMN INGRAVERAT vid golvinsamlingen 2019? Misströsta inte!;-) Nu drar vi igång en ny INSAMLING TILL EL-ARBETENA!

Den nödvändiga upprustningen av elinstallationerna i Kopphagen måste göras, men några av de ideella krafter som vi hade hoppats få hjälp av har backat ur. Vi gör nu en kraftsamling för att samla in pengar för den hjälp som vi behöver. Målet är 100 000 kr, men vi drar igång arbetet så snart vi nått 50 000 kr. Vi har lyckats förr!

Parallellt med att söka bidrag från kommun och landsbygdsprogram gör vi som med golvinsamlingen och vänder oss till er Lännabor. Bidrag tas tacksamt emot och kan Swishas till 123 278 71 90 eller sättas in på bankgiro 5408-1120. Skriv “Bidrag till elen”. Varenda krona är värdefull, men de som bidrar med mer än 500 kr kommer att få sitt namn ingraverat på en stilig plakett på väggen i dansbanan. OBS! Maila då till info@lannabyalag.se och meddela när och hur ni satt in pengarna och vilket namn ni vill ha ingraverat.

Styrelsen för Länna Byalag

Malin, Susanne, Magnus, Anna Maria, Tom, Johan och Fredrik