Fixardag Länna station 20/5

Lennakattens väntkur i Länna har i många år varit sorgligt eftersatt med flagnande färg. 2022 fick byalaget ok från museiföreningen SRJmf att restaurera kuren. Våren 2022 började vi skrapa och i år fortsatte vi med skrapande och målande. En hel del återstår, men redan nu ser det klart bättre ut. Arbetet planeras att fortsätta tills allt är ommålat.

Stationens väntkur efter färgskrapning 2022, nedan.

Stationen efter skrapning och målning våren 2023, nedan.