Stadgar

Länna byalags stadgar

 

Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att vara ett samlande organ för Länna. Med Länna menas i denna förenings stadgar även områden utanför huvudorten Länna. Området för föreningens intressesfär sammanfaller med Länna skolas upptagningsområde. Föreningen är både religiöst och politiskt obunden.

Föreningen har två huvudsakliga mål.

  1. Föreningen skall verka för att ta tillvara kraften som föreningsmedlemmar och övriga har för att skapa ett bra och trivsamt Länna. Detta ska uppnås genom att stimulera personer att påbörja olika slags aktiviteter i Länna.
  2. Föreningen skall även fungera som mottagare av information från kommunen och andra organisationer samt spridare av denna information till de boende i Länna. Dessutom ska styrelsen, i den mån som det behövs, vara ett språkrör för Länna Byalag i samtal med ovanstående organisationer.

 

Medlemsskap

Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem.

 

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång.

 

Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter.