Åtgärdsvalsstudie för väg 282 initierad

Den 16 februari deltog två representanter från Länna Byalag i Uppsala kommuns och Trafikverkets Dialogmöte om väg 282. Detta möte var ett första steg i en så kallad Åtgärdsvalstudie (ÅVS) som initierats för väg 282, se mötespresentationen nedan. På mötet deltog representanter från total 17 olika intresseorganisationer, däribland Länna Byalag, Cykelfrämjandet, Funbo IF, Naturskyddsföreningen, Nobina, Lennakatten, PRO Almunge, Holmen, Räddningstjänsten och Uppsala kommun.

Mötet ägnades åt att identifiera vad som fungerar respektive inte fungerar längs vägsträckningen. Samsynen hos intressegrupperna var stor. Det positiva som nämndes var hög turtäthet för bussarna och vacker miljö. Det negativa som lyftes fram – vilket var fokus för mötet – var många olika aspekter av dålig trafiksäkerhet. Ta gärna del av  mötespresentationen, minnesanteckningarna och sammanställningen av workshop-resultat.

Nästa diaologmöte kommer att äga rum 4/5 och då kommer fokus för dialogen att vara på tänkbara lösningar.

Årsmötet 2017

Länna Byalags årsmöte höllls i Länna skolas matsal den 20 mars och ca 30 personer närvarade. För dig som vill läsa verksamhetsberättelsen kan du läsa den här.

Årsmötesprotokoll kommer inom kort att läggas upp på protokollsidan.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ordförande Andreas Almstedt, Tel. 072-55 39 185.

// Länna Byalags styrelse

Vinnare av Länna Fiskevårdsförenings KM och viktigt meddelande!

Lördagen den 25 februari anordnade Länna Fiskevårdsförening Klubbmästerskap.

Vinnare av pimpeltävlingen 2017 var:  Rolf Davidsson 440 gr

Vinnare av angeltävlingen 2017 var:  Karina Jansson 4720 gr

STORT GRATTIS TILL VINNARNA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGT MEDDELANDE!

Samtliga medlemmar i Länna fiskevårdsförening som har båt i någon av Lännas/Almunges sjöar ska märka båten med deras medlemsnummer för att enklare kunna identifiera tjuvfiske.                    

 

Dansbanegolvet kan börja byggas – men insamlingen fortsätter!

Insamlingen till ett nytt dansbanegolv i Kopphagen påbörjades officiellt på Midsommarfesten 2016. Efter samtliga aktiviteter och privata bidrag  som inkommit under 2016 har vi i nuläget (2017-03-18) 80 000 kr, vilket innebär att vi finansiellt är redo att påbörja byggnationerna. Den slutgiltiga målsättningen för insamlingen är dock 100 000 kr. 

Insamlingen kommer att fortgå tills vi har fått in alla de pengar som krävs. Ideella krafter står för byggarbetet. Om du vill vara med och bidra till insamlingen kan du sätta in pengar på Byalagets bankgironummer 5408-1120. Märk insättningen med ”Dansbanan”.

Om du sätter in 500 kr eller mer och vill ha ditt eller din familjs namn ingraverat i en golvbräda skriver du ett mail till info@Lannabyalag.se där du talar om vilken dag du satt in pengarna samt vilket namn du vill att det ska stå på brädan. Se exempel nedan.

Länna byalag exempel på graverad bräda

Har du några frågor gällande insamlingen, tips på möjliga sponsorer etc kan du också skriva till info@Lannabyalag.se eller ringa till ordföranden Andreas Almstedt på tel. 072-553 91 85.

 

 

Metartävlingen 2016 i bilder

Sent omsider kommer här en liten uppdatering i bilder från Metartävlingen i Lännaån den 5 maj!

Tävlingen arrangerades av Lännaholms fiskevårdsförening. Totalt var det sjutton entusiaster som lyckades dra upp strax under 24 kilo fisk under tävlingen. Vinnare av seniorklassen blev Bengt-Arne Bernhardsson med 4000 g. Ytterligare fyra senior-fiskare fick pris, Leif Sporrong (3180 g), Leif Gregoriusson (3100 g), Thomas Romppala (2600 g) och Roland Sporrong (2000 g).

Vinnare i Juniorklassen blev Alexander Ek, och tvåa kom Josefin Ek.

[slideshow_deploy id=’1005′]