Förskola och skola

Förskole- och skolgruppen har historiskt varit mest aktiv i tider då Länna skola hotats av nedläggning, vilket skett ett flertal gånger. Efter Länna skolasenaste nedläggningshotet (2013) har dock Uppsala kommun, tack vare den pågående projekteringen av ett stort antal nya bostäder i Länna, beslutat att Länna skola (F-3) ska renoveras eller byggas ny i etapper om 60, 120 och 240 elever. Färdigställandedatum som angivits är ht 2019/ht 2021 (Styrelsen för Vård och Bildning, 10 april 2015).

Detta har dock skjutits på framtiden till följd av att detaljplanen för Holmens och Uppsala Hems nya bostadsområde i Länna ”pausats” på obestämd framtid. Orsaken till detta är de vägåtgärder som måste planeras och utföras längs Kalle Blanks väg och korsningen med v 282 innan planen kan färdigställas. Trafikverket har ännu inte påbörjat detta planarbete (våren 2020).

Länna förskolaDenna grupp är förnärvarande vilande men har du intresse av att vara med och påverka skolfrågorna är du varmt välkommen kontakta styrelsen på info@lannabyalag.se.


[catlist name=forskola-skola content=yes conditional_title=”Senaste notiser” date=yes post_status=”publish, private”]