Plan och trafik

IMG_6003Plan- och trafikgruppen är för närvarande vilande, men representeras av Malin Elinder i styrelsen. Gruppens huvuduppgift är att för Byalagets räkning bevaka plan- och trafikfrågor som rör oss Lännabor. Det kan gälla allt från enskilda trafiksäkerhetsfrågor till att engagera sig i hur Uppsala Kommuns översiktsplanearbete går. Gruppen har för närvarande främst ett engagemang vad gäller att driva frågan om cykelväg från Gunsta till Länna samt att bevaka arbetet med Holmen och Uppsalahems nybyggnationer norr om vårdcentralen. Byalaget har god kontakt med kommunen och försöker bevaka frågorna.

Häromåret lyckades Trafik- och Plangruppen driva igenom en sanering av den deponi som legat öster om Ältsjön.

Har du intresse av att vara med i detta spännande arbete är du varmt välkommen att kontakta styrelsen eller Malin Elinder på info@lannabyalag.se.


[catlist name=plan-och-trafik content=yes conditional_title=”Senaste notiser” date=yes post_status=”publish, private”]