Sponsornamn på golvplankorna?

Det är ett antal Lännabor (och andra) som varit med och sponsrat dansbanegolvet genom att betala ett bidrag med löfte om att deras namn skulle graveras in på en av golvbrädorna. Arbetet med att färdigställa golvet gjordes av en liten grupp som slet hårt och när det väl var färdigt så behövdes det en uppladdningsperiod innan de orkade dra igång med graverandet. Nu är det dock på gång. Enligt uppgift ska graveringen ske nu under sensommaren/tidig höst 2019. Vi vill tacka för alla sponsorers bidrag och tålamod!