Städdag i Kopphagen 14 maj

Vi träffas klockan tio lördagen den 14 maj och hjälps åt att kratta, röja och städa så att det blir fint inför sommarens evenemang!

Ta med barnen, lunchkorgen, krattorna så gör vi arbetet till en fest!

Väl mött – gamla och nya Lännabor!

/ Kopphagengruppen och byalagets styrelse

Nytt kommunförslag angående Länna förskola och skola

Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av barn- och elevplatser som finns i kommunen. Därför har kommunen inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta finns nu ett förslag till plan för åren 2016–2020. Planen för Strategisk försörjning av utbildningslokaler innehåller förslag på nybyggande, ombyggnad, renovering och avveckling av lokaler.

Sammanfattningsvis kvarstår planerna på en nybyggnad eller renovering av Länna skola medan Länna förskola ersätts med ny förskola, samlokaliserad med nya Länna skola. Tidsplanen är preliminärt Ht 2021. Goda nyheter alltså!

Läs förslaget direkt på kommunens hemsida här.

Fibernätet

Sakta men säkert närmar sig nu en slutlig inkoppling och så kallad upptändning av fibernätet i centrala Länna. Samtidigt pågår också planeringen för de fortsatta grävningarna för Löt och Myskdalen. Continue reading »